AUR package for the Signal Private Messenger https://aur.archlinux.org/packages/signal-desktop-beta-bin
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Nemo cb83471df2 1.34.0beta.3 2 tygodni temu
.SRCINFO 1.34.0beta.3 2 tygodni temu
PKGBUILD 1.34.0beta.3 2 tygodni temu
signal-desktop-beta-bin.install Rename package to signal-desktop-beta-bin 2 lat temu